TTC-isolering

Isolera med TTC-isolering

Inom ett mycket speciellt segment är SBI AB fortfarande ensamma om att ha ett typgodkänt material.

Vid de tillfällen då utrymmen i golv och väggar är så små att inte ens mineralullsisolering är tillräcklig, kan TTC-isolering med fördel användas. Denna isolering är idag den enda som kan behålla värmen tillförlitligt vid dessa förutsättningar.

TTC-isoleringen är sedan många år etablerad i vårt sortiment och är hittills den enda typgodkända i sitt slag. Den består av ett cellplastskum, vilket ger klass 33 i isoleringsvärde. Detta är den högsta klassificering som går att uppnå.

Materialet appliceras med specialmaskin som ger en hundraprocentig fyllnad. TCC-isoleringen är mycket åldersbeständig, vilket gör att den fina effekten består under hela tiden som huset står.

Vill du veta mer om våra tjänster?