Värdegrund

Vi tycker att sunda värderingar är jätteviktigt! Därför har vi arbetat fram en värdegrund som vi alltid arbetar efter. Denna värdegrund genomsyrar hela vårt företag, och de fyra ord som vi byggt vår värdegrund kring tycker vi är de absolut viktigaste för att våra kunder skall vara nöjda med oss som leverantör, och trygga med att vi gör ett fullgott jobb.

Vår värdegrund

Vi tar ansvar för det vi gör. Vår kund skall i alla lägen kunna känna sig trygg med vår seriositet och noggrannhet. Varje gång vi är klara med ett jobb och åker därifrån skall vi kunna vara stolta över vårt arbete och kunna stå för det.

Vi har förvisso vuxit sedan 1978. Men vi är fortfarande ett relativt litet företag. Samtidigt som vi idag är stora nog att kunna vara en heltäckande leverantör inom vårt verksamhetsområde. Dessa faktorer ihop gör att vi kan vara en flexibel leverantör som kan anpassa oss efter vår kunds behov. Vi vill vara en del av att Ditt projekt löper smidigt!

Vi är människor och vi jobbar med människor. Detta gör att ingen dag är den andra lik och vi kommer hela tiden i kontakt med nya bekantskaper. Vi tar hänsyn till att vi alla är olika och att vi alla kan ha olika behov. Vår kund skall alltid kunna lita på att vi är lyhörda och ödmjuka inför att just deras projekt är lika unikt som dem.

Ett väl utfört arbete ger ett gott resultat. All vår personal är certifierad enligt Behörig Lösull. Detta är en hygienfaktor för oss, då det säkerställer att kvaliteten på de jobb vi utför alltid är enligt godkänd standard.
Vi strävar alltid efter att våra produkter och tjänster skall uppfylla Dina önskemål och förväntningar, och helst lite mer. SBI AB utför regelbundna utvärderingar för att säkerställa hög kvalitet, både i upplevd service och slutresultat. Utöver Behörig Lösull är vi medlemma av Sveriges Byggindustrier, och SP utför slumpvisa kontroller av våra arbeten, i enlighet med kraven i vår branschcertifiering.

Vill du veta mer om våra tjänster?