Nyproduktion

Nyproduktion

Lösullsisolering för väggar, tak och golv.

Lösullsisolering är det mest tidseffektiva valet vid nyproduktion av bostäder, industrier eller andra byggnader. Dessutom ger lösullsisolering bäst slutresultat på isoleringen.

 

Tak

Oavsett vilken takkonstruktion det gäller så har vi rätt produkter att isolera med.

Några av fördelarna med lösullsisolering i taket är:

  • Ingen hantering av isoleringsskivor på byggarbetsplatsen, vilket är en stor tidsbesparing
  • Stor platsbesparing på byggarbetsplatsen, då inga kollin med isoleringsskivor behöver huseras.
  • Lösullen fyller ut alla skarvar, vilket undviker läckage vid springor
  • Inget isoleringsspill att hantera, vilket uppstår efter det att isoleringsskivor skurits och anpassats.
  • När vi är klara med isoleringsarbetet städar vi av efter oss, så Ni kan fortsätta arbeta i en ordnad miljö.

 

Golv

Golvet går utmärkt att isolera med lösull. Det går bra att lösullsisolera öppna golvbjälklag såväl som bjälklag som redan är slutna. Kontakta våra säljare så berättar de mer och hjälper Dig.

 

Vägg

Väggkonstruktionen isoleras med fördel med lösullsisolering. Genom att låta SBI AB lösullsisolera väggen uppnås lambdavärdet 0,033, vilket är bättre än det värde som uppnås med konventionell skivisolering. Detta gör att hela konstruktionen får ett bättre U-värde. Och med samma principer som i slutna takkonstruktioner åstadkoms samma fördelar, fast i väggen:

  • Stor tidsbesparing genom att inte behöva arbeta med isoleringsskivor.
  • Inga skrymmande kollin med isoleringsskivor eller platsslukande skärbord.
  • Lösullen fyller ut alla skarvar.
  • Inget spill att ta hand om från skurna isoleringsskivor.
  • Självklar gäller samma sak här, som på alla våra entreprenader; vi städar efter oss när vi är klara.

Vill du veta mer om våra tjänster?