Loftfiller lösull

Loftfilter lösull Sbiab

Loftfiller lösull är ett material som håller över tid.

Loftfiller lösull tillverkas av nytt kantspill från mineralull av glasull från Knaufs fabriker. Loftfiller lösull används för maskinell installation i nya och befintliga konstruktioner som öppna vindar, snedtak och slutna konstruktioner. Egenskaper material glasull densitet >18,0-30,0kg/kbm. Värmekonduktivitet 0,035 -0,042 W/mk. Brandteknisk klass A1. Produkten är CE märkt.

Vårt system

Vi har ett system där vi tar hand om installerad loftfiller lösull så att det inte blir avfall enligt följande;

Exempel 1; Vi isolerar till exempel en vind med loftfiller lösull. Efter några år behöver man göra en åtgärd av något slag på den här vinden. Istället för att ta ut lösullen och skicka till deponi så har vi en eldriven maskin som suger ut lösullen från vinden i en komprimeringscontainer. (Vi komprimerar lösullen så mycket vi kan så att det ska bli så lite transporter som möjligt) Containern körs till vår anläggning i Landvetter. Där packar vi loftfiller lösull i balar a´12kg som läggs på pall, 60 balar per pall. Denna förvaras i vårt lager tills den ska användas igen. När arbetet på vinden är slutfört så kommer vi tillbaka och isolerar vinden igen med den utsugna produkten. Det blir alltså 0%spill och 0% som skickas till deponi.

Exempel 2: En byggnad ska rivas. Då kan vi även suga ut loftfiller lösull från de konstruktioner som vi tidigare isolera i en komprimeringscontainer. Detta fraktas till vår anläggning i Landvetter, paketeras på samma sätt som i exempel 1. Sedan kan denna produkt användas igen för att isolera i nya byggnader. Det blir även denna gång 0% spill och 0% som går till deponi. Det här upplägget är väl beprövat och vi har gjort så under många år och då med andra sorters lösull.

Förutsättning

Förutsättningen för detta är att lösullen är ren. Torr och inte innehåller några föroreningar. Loftfiller lösull försämras inte över tid.

Intyg om kontinuitet av byggproduktens prestanda

Loftfilter på pall Sbiab

Vill du veta mer om våra tjänster?