ÅTERVINNING AV ISOLERING

Att ta hand om isoleringsspill på rätt sätt är en win-win!

Småhusfabriker och byggföretag får ofta spillmaterial av isoleringsskivor över, när skivor skärs och anpassas. Detta rena mineralullsmaterial kan med fördel deponeras till oss på SBI AB. Därefter omvandlar vi materialet till lösullsisolering. Detta är en mycket priseffektiv lösning för detta spillmaterial, jämfört med konventionell deponi.

På SBI AB tar vi hand om mineralullspillet i en sluten process som vi utvecklat själva Hjärtat i förloppet är en rivmaskin som finfördelar i fastställda fraktioner, till en lösull med jämnt fördelade fibrer. Med minsta möjliga energianvändning fördelas spillet till energibesparande, obrännbar lösull.
Lösullen är funktionellt likvärdig med nyprodicerad. Fördelen är inte bara ekonomisk, utan också en mycket lägre miljöpåverkan. Hela anläggningen ger dessutom ett miljötillskott eftersom den bara kräver någon procents energi av den mängd som krävs vid framställning av den ursprungliga mineralullen.
Vi har samarbetsparters som till och med redovisar volymen returnerat spill i deras bokföring, av miljöskäl.

Undrar du något så tveka inte att kontakta oss:
Kontakta oss

Skicka oss ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan.

Not readable? Change text. captcha txt