Därför väljer du SBI

Fem snabba!

  • Vi har ett brett produktsortiment som gör att vi alltid har produkter för dina specifika behov.
  • Vi är medlemmar av Byggföretagen och certifierade enligt Behörig Lösull.
  • Innan vi offererar vår kund, inspekterar vi det jobb som skall utföras. Tillsammans med vår kund bedömer vi de befintliga anordningarna och beskaffenheten på eventuell befintlig isolering. Utifrån detta kan vi bedöma vilka insatser som behövs. Med denna förbesiktning som grund får Du rekommendationer och offert.
  • Du får ett fast pris på hela arbetet.
  • Vi värnar om miljön

Därför tycker vi att miljön är viktig

Isolera för en bättre miljö

Den renaste energin är den produkt som aldrig behöver användas, därför är isolering en av samhällets viktigaste miljöprodukter. Ju mindre som går åt till uppvärmning desto bättre är det naturligtvis för miljön. Vid förbränning av kol, olja och andra fossila bränslen tillförs kol-, svaveldioxider och andra ämnen i atmosfären, d.v.s. en av huvudorsakerna till den så kallade växthuseffekten.

 

Koldioxiden – Ett hot mot miljön

Idag utgör dessa utsläpp ett av de allvarligaste hoten mot miljön. Eftersom många bostäder och industrier i Europa värms upp med fossila bränslen härstammar cirka 40 procent av alla koldioxidutsläpp från uppvärmningssystem. Med bättre isolering skulle naturen slippa hälften av dessa utsläpp.

 

Isolering sparar energi och pengar

Isolering sparar energi, skonar miljön och ger behagligare boenden. Ser man till en byggnads normala livslängd så sparar isoleringen flera hundra gånger mer energi än vad som går åt för att tillverka, transportera och installera den. Värmeisolering sparar alltid energi oberoende av vilket energislag som används eller byggnadens ålder. Dessutom kostar isolering ingenting att underhålla och ger besparingar under hela byggnadens livstid

 

daniel-sessler-78kaMQmUUq4-unsplash (1)

Vill du veta mer om våra tjänster?