Provtryck & termografering

provtryckning

Lösullsisolering för väggar, tak och golv.

Dagens krav på energieffektiva hus gör att själva huskonstruktionens täthet hamnar mer och mer i fokus. Energianvändningen i ett hus  med ett luftläckage på 0,4 l/s är ca 30 % lägre än i ett hus med ett läckage på 0,8 l/s.

Vi utför termografering och provtryckning enligt standard SS-EN ISO 9972:2015 när vi söker efter brister i byggnadens klimatskärm.

Provtryckning görs för att fastställa hur tät en huskropp är. Några anledningar till varför tätheten i en byggnad bör kontrolleras är:

  • Minskad energiförbrukning på grund av luftläckage
  • Undvika kondensproblem
  • Undvika att kall luft läcker in utifrån
  • Se till att tilluften kommer via ventilation och inte genom otätheter i konstruktionen


Provtryckning

Provtryckningen utföres med en Retrotec blower door Q46 med PC-styrning som mäter läckagetalet enligt svensk standard SS-EN 13829

En kraftfull fläkt fästs i ramen på en ytterdörr. Fläkten drar ut luften ur byggnaden och sänker därmed lufttrycket inne i huskroppen. Det högre trycket på utsidan går då igenom otätheter i konstruktionen. Dessa otätheter syns tydligt med en värmekamera. Vi utsätter fastigheten med ett undertryck på 50 pa.

Åtgärder innan provtryckning kan påbörjas:

  • Stäng alla fönster och dörrar
  • Sänk termostater som hör till värmare och varmvattenberedare
  • Stäng alla fläktar och ventiler

Provtryckningen talar om hur tät eller otät en byggnad är i förhållanden till byggnadsföreskrifternas krav. Metoden talar inte om var läckagen är.

Efter slutförd provtryckning levererar vi ett utförligt protokoll med de värden byggnaden genererat.

Termografering

När byggnaden provtrycks använder vi ofta en värmekamera
samtidigt. Med en värmekamera framträder läckage tydligt. Bilderna visar var kalluft läcker in, om det finns områden i konstruktionen som har bristfällig isolering och om det finns otäta installationer. Med undertryck kan vi termografera vid 5°C skillnad, utan undertryck bör det vara 15°C skillnad. Termografering av fastigheter kan ge stora energibesparingar och ett bättre inomhusklimat.

När vi på SBI utfört en besiktning får kunden alltid information, slutsatser samt rekommendationer  av vår termograför.

provtryckning termografering

Vill du veta mer om våra tjänster?