Tilläggsisolering

Tilläggsisolera vinden för att spara energi!

En av de absolut enklaste och mest effektiva sättet att sänka nettoenergiåtgången i en byggnad är att tilläggisolera vinden.

I de allra flesta fall så har åtgärden att tilläggsisolera vinden betalt sig själv på något eller några enstaka år. Och det finns fler positiva effekter än bara de ekonomiska; tilläggsisolering innebär också ett ökat värde på fastigheten samtidigt som det ger en förbättrad komfort inomhus utan drag och kallras. Sist, men inte minst, görs vår miljö en stor tjänst eftersom minskad energiåtgång i huset betyder lägre koldioxidutsläpp.

Energibesparing:

Besparingens storlek beror bland annat på hur mycket tilläggsisolering som installeras och var i landet som huset i fråga står. Andra faktorer är den befintliga isoleringens beskaffenhet och omfattning. Dock är en konstant att tilläggsisolering alltid ger en lägre energiåtgång. Vi kommer gärna ut till kund och inspekterar vinden, mäter upp ytan och undersöker förutsättningarna för tilläggsisolering innan vi offererar. Självklart är denna inspektion kostnadsfri.

Allmänna råd:

  • Fuktsäkerhet och lufttäthet
    En viktig aspekt vid tilläggsisolering är att konstruktionen är lufttät. Om diffusions- alternativt ångspärr skall monteras bör den tätas vid skarvar, genomföringar och andra anslutningar för att minimera diffusion och genomblåsning. En skadad eller dåligt monterad diffusions- eller ångspärr gör risken för fuktskador större.
  • Vindavledning:
    Det finns olika system för vindavledning. Välkommen att kontakta våra säljare så hjälper de Dig. Principen går ut på att förhindra ventilationsluft från att tränga in i isoleringen via takfoten. Detta ger ett obrutet tätskikt och säkerställer luftspalten mot yttertaket. Vindavledaren skall sluta minst 130 mm över färdigsprutad isoleryta och sluta tätt mot takstolen. Luftspalten bör vara minst 25 mm mellan skiva och yttertak. Tänk på att fästa skivans underkant mot vägg/hammarband, så att luft inte kan blåsa in i isoleringen. Det finns tillfällen och konstruktioner då luftspalt inte är nödvändig, rådgör detta med Din lösullsentreprenör. Självklart kan vi även erbjuda att i samband med isoleringsentreprenad montera erforderlig vindavledning.

Vill du veta mer om våra tjänster?