Våra tjänster

 

 

Tjänster för hela klimatskalet

Vi har funnits sedan 1978 och är idag ledande av utveckling inom svensk lösullsentreprenad.

Aldrig förut har energifrågan varit så viktig som den är idag och därför arbetar vi kontinuerligt med produktutveckling genom framtagning av nya produkter och tjänster.

Vi kan idag erbjuda produkter och tjänster till hela klimatskalet!

  • Isolering av nyproducerade bostäder, industrier & övriga byggnader
  • Isolering av befintliga bostäder, industrier & övriga byggnader
  • Provtryckning/termografering
  • Isolering i slutna konstruktioner, t.ex. kalla golv eller snedtak

Läs mer om våra tjänster

Nyproduktion

Nyproduktion

Vid nyproduktion är lösullsisolering en effektiv lösning för hela klimatskalet.

Tilläggsisolering

Tilläggsisolering av vinden för att spara energi.

provtryckning termografering

Återvinning av isolering

Vi tar hand om mineralullsspillet i en sluten process som vi utvecklat själva.

ttc-isolering

TTC-isolering

Används vid tillfällen då utrymmena i golv och väggar är så små.

provtryckning termografering

Provtryckning Termografering

Fastställ täthet och läckor i din huskropp.

Vill du veta mer om våra tjänster?