BRF LORENSBERG

Allmänt

Namn: Ulf Norgren
Roll/befattning: Ordförande i brf Lorensberg 1976, Göteborgs Centrum

Frågor:

1) Varför valde du oss som leverantör?
För det första önskade vi en seriös entreprenör med goda referenser. Andra skäl var pris och bemötande. Men även att vi föredrog det material SBI utnyttjade samt arbetsmetoden, framför andra produkter eller mer konventionella isoleringssätt

2) Hur upplevde du vårt sätt att ta hand om dig vid första kontakten?
Korrekt bemötande, snabba svar, bra beskrivning av hur arbetet skulle utföras samt vederhäftigt broschyrmaterial. Även indikationer på hur mycket lägre våra uppvärmningskostnader borde kunna bli.

3) Vad är ditt intryck av utförandet i stort?
Finns ingen anledning till klagomål.

4) Hur upplevde du våra installatörer?
Se svar på fråga 3.

5) Vad är ditt totalintryck om oss som leverantör?
En seriös entreprenör med hög ambition att göra sitt bästa för att besvara kundens frågor samt rekommendera alternativa lösningar.Efter erhållen order, att utföra det som är lovat och till kundens belåtenhet inom angiven tid. Det senaste inte minst viktigt i vårt fall.

6) Skulle du rekommendera oss för dina bekanta om de frågade?
Utan tvekan och mer än gärna!

7) Övriga intryck/synpunkter?
Inga synpunkter, mer än att vi är mycket glada att vi beställde arbetet, med tanke på en sådan kall vinter som följde efter arbetet var utfört. Vi sparade mycket energi och värmeförluster på detta och erhöll avsevärt lägre uppvärmningskostnader.

Projektinformation

Två huskroppar på Chalmersgatan och Teatergatan, 150 lgh